Fit4Kids bij Fysiocare

Bewegen is goed voor elk kind, dus óók voor kinderen met een chronische ziekte, beperking of langdurige aandoening. Tijdens een Fit4Kids les wordt er zowel op individueel niveau als in groepsverband getraind onder begeleiding van een kinderfysiotherapeut. Uw kind oefent op fitnessapparatuur en beoefent in groepsverband diverse sporten en spellen. Naast lekker bewegen, vormt het sociale element ook een vast onderdeel tijdens deze lessen.


Voor wie is Fit4Kids?

Fit4Kids is voor kinderen van 6-12 jaar met een chronische ziekte, beperking of langdurige aandoening. Denk hierbij aan astma, diabetes, jeugdreuma, DCD, overgewicht, cerebrale parese, spina bifida, een verstandelijke beperking of een autisme spectrumstoornis.

Uw kind is van harte welkom voor een gratis proefles! Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.